دریافت 3 سری فایل رایگان شامل معماری کسب و کار(1)،(2)و(3)

صفحه نخست

دریافت 3 سری فایل رایگان شامل معماری کسب و کار(1)،(2)و(3)

کسب و کار مورد علاقه یافتنی نیست
ساختنی است

راه اندازی کسب و کار موردعلاقه شبیه ساختن خانه موردعلاقه است .ابتدا باید طراحی و سپس اجرا شود .
با این تفاوت که شما میتوانید ساختن خانه موردعلاقه تان را برون سپاری کنید ولی هرگز نمیتوانید
راه اندازی کسب و کار مورد علاقه تان را برون سپاری کنید و باید صد در صد آن را خودتان طراحی و اجرا کنید .

artist-box-image-03

شالوده کسب و کار :

باور های فرد نقش شالوده ساختمان را در کار و زندگی بازی میکنند . همانطور که شالوده ساختمان تعیین کننده وسعت ساختمان هست و بزرگی و کوچکی یک ساختمان به شالوده آن بستگی دارد . همین طور نوع دستاورد های یک فرد در کار و زندگی به باور های آن بستگی دارد . باور های یک فرد اساس کار و زندگی یک فرد را شکل میدهد .
دانلود دوره 100% رایگان
artist-box-image-01

ستون های کسب و کار :

نیرو های درونی فرد نقش ستون های یک ساختمان را در کار و زندگی بازی می کنند . همانطور که ارتفاع یک ساختمان به ارتفاع ستون های آن بستگی دارد . میزان دستاورد های یک فرد در کار و زندگی به نیرو های درونی یک فرد بستگی دارد . فرد با نیرو های درونی ضعیف دستاورد های ضعیفی در کار و زندگی خواهد داشت و با نیرو های درونی قوی دستاوردهای قوی را در کار و زندگی خواهد داشت .
دانلود دوره 100% رایگان
artist-box-image-02

نمای کسب و کار :

اقدامات یک فرد نقش نمای ساختمان را در کار و زندگی بازی می کند . همانطور که نمای ساختمان مطابق با شالوده فوندانسیون و متناسب با ستون در فوندانسیون شکل می گیرد . اقدامات یک فرد نیز مطابق با باور ها و متناسب با نیرو های درونی فرد شکل می گیرد .
دانلود دوره 100% رایگان
artist-box-image-04

مدل کسب و کار :

مدل کسب و کار طرحی از نحوه برنامه ریزی فرد برای درآمدزایی از طریق علاقه فرد و پایگاه مشتری در بازاری خاص است . مدل کسب و کار شما پیرامون ۳ موضوع اصلی شکل می گیرد : ۱- محصول و خدماتی که بر اساس علاقه و مورد پسند بودن بازار تولید می شود. ۲- نحوه ارایه و قیمت گذاری محصول و خدمات برای مشتری ۳- نحوه درآمدزایی و سود اوری
دانلود دوره 100% رایگان

جدید ترین دوره های
دکتر عبدالقیوم قلی ­پوری

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود ...​

وظیفه لیدر یا راهبر کسب و کار چیست؟

همه افراد پتانسیل دستیابی به حداکثر عملکرد مالی را دارند به شرطی که در محیط رشد مناسب خود قرار گیرند و محیط رشد مناسب هر فردی با فرد دیگر متفاوت است. وظیفه راهبر کسب و کار این است هر فرد را در محیط رشد مناسب خودش قرار دهد. محیط رشد مناسب هر کسی برای دستیابی به حداکثر عملکرد مالی کار مورد علاقه اش است و معماری کسب و کار طراحی کسب و کار مورد علاقه برای دستیابی به حداکثر عملکرد مالی است. طراحی کسب و کار مورد علاقه خود را با دانلود فایل های رایگان شروع کنید.

13+ سال