دریافت فایل های رایگان معماری کسب و کار

درباره ما

بگذارید اشتیاق و اراده در این راه راهنمایی باشد و با سرعت و راحتی خود پیشرفت کنید.
عبدالقیوم قلی­پوری
بیزینس کوچ / مشاور کسب و کار
0 +
جلسه تمام شده
0 +
دانش آموخته
0 +
مربی آنلاین
0 %
میزان رضایت

اینجانب عبدالقیوم قلی­پوری فرزند خوجه­گلدی متولد 1352 از استان گلستان می­باشم. مقطع تحصیلات خود را به ترتیب در مقطع کارشناسی در رشته زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مقطع کارشناسی ارشد را در رشته زراعت در دانشگاه تبریز و مقطع دکتری را در رشته زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی در سال ا1385 از دانشگاه تبریز به پایان رساندم و هم اکنون عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیاری در دانشکده کشاورزی و مدیر مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان می­باشم.

دروس تدریسی در مقطع کارشناسی:
 • اکولوژی عمومی
 • کارآفرینی
دروس تدریسی در مقطع کارشناسی ارشد:
 • مباحث نوین
 • اکولوژی گیاهان زراعی
 • کاربرد کامپیوتر در تجزیه های آمار
دروس تدریسی در مقطع دکتری:
 • اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
 • مدل سازی رشد در گیاهان زراعی
تالیفات:
 • تالیف کتاب مکانیسم موفقیت ویژه دانشجویان سال 1401
 • تالیف کتاب پولسازی زمستان 1401
 • کسب و کار خود را طراحی کنید در دست تالیف
 • گرداوری کتاب آیین نامه، قانون و مقررات شرکت های دانش بنیان
تجربیات شغلی  و سوابق مدیریتی در استان اردبیل:
 • رئیس گروه کارآفرینی و رشد و ارتباط با صنعت دانشگاه محقق اردبیلی از تاریخ 10/7/89 تا 19/7/91
 • معاون مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 19/7/89 تا 24/7/91 ابلاغ داخلی
 • رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی 24/7/91 تا
 • عضو شورای کارگزاری پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی از تاریخ 10/8/91 به مدت 2 سال
 • عضو هیأت فنی استانداری اردبیل 19/11/91 ادامه دارد
 • عضو شورای دانشگاه محقق اردبیلی بدون ابلاغ ادامه دارد
 • کارشناس رسمی دادگستری ماده 187 به شماره 9997/187/ک/پ
 • عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اردبیل
 • عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل
 • عضو اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل 27/10/85 ادامه دارد
 • عضو کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان اردبیل
 • عضو کمیته پایش محصولات دانش بنیان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل 19/12/1390 ادامه دارد
 • عضو شورای داوری استانی جشنواره علم تا عمل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سال 1390 و 93
 • عضو کمیته داوران جشنواره ملی پژوهشی سهند در سال 1392
 • عضو هیئت مدیره صندوق کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی 21/1/91به مدت 2 سال
 • رییس هیات مدیره صندوق کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی 14/6/94 به مدت 2 سال
 • عضو کمیته تعامل دانشکده کشاورز دانشگاه محقق اردبیلی 9/4/89 ادامه دارد
 • ناظر انجمن علمی دانشجویان در رشته گروه زراعت و اصلاح نباتات 17/7/87 به مدت 4 سال
 • عضو حلقه صالحین بسیج اساتید 13/ 10/ 90 ادامه دارد
 • عضو شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل 15/6/90 به مدت 4 سال
 • مسئول راه اندازی پارک علم و فناوری استان اردبیل 25/12/92 تا 3/12/93
 • عضو شورای فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی 11/5/1393 به مدت 2 سال
 • عضو شورای فناوری مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • عضو کمیته تدوین تعرفه خدمات بخش کشاورزی استان 27/11/93 ادامه دارد
 • عضو هیات امنا کانون کارآفرینی استان اردبیل از تاریخ 10/12/93 ادامه دارد
 • عضو هیات امنا خانه ریاضیات استان اردبیل 27/3/94
 • دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 1394
 • رئیس شورای پارک علم و فناوری استان اردبیل 17/1/94 ادامه دارد
 • سرپرست پارک علم و فناوری استان اردبیل از 3/12/93
 • رییس پارک علم و فناوری استان اردبیل از تاریخ 6/3/1396
 • عضو کارگروه وام وجوه اداره شده استان اردبیل از تاریخ 3/5/ 1397

 

تجربیات شغلی و سوابق مدیریتی در استان گلستان:
 • سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از تاریخ 26/6/1399
 • مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از تاریخ 16/10/1399
 • نماینده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در جلسات پارک علم و فناوری استان گلستان 30/12/1399
 • مسئول پی گیری و راه اندازی شرکت خصوصی دانشگاهی و دفتر مالکیت معنوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 13/3/1398
 • دبیر برگزاری استارتاپ کشاورزی هوشمند در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 28/2/1400
 • عضو شوارای مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از تاریخ 25/10/1400
 • نماینده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در کارگروه بهبود مستمر محیط کسب و کار استانداری استان گلستان 21/12/1400
 • عضو کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات پژوهشی و فناوری استان گلستان از تاریخ 17/2/1401
 • عضو کارگروه انتخاب فناور برتر در ستاد استانی برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان گلستنان 7/9/1401
 • عضو شورای راهبردی آینده نگاشت تعالی دانشگاه در افق 1425 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 25/21400
 • معرفی اینجانب به وزارت علوم جهت برگزاری دوره کارجویی تا کارآفرینی ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در تاریخ 24/12 1400
 • نماینده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در طرح باشگاه کارآفرینان نوجوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ 18/10/140
گواهی شرکت در دوره های مختلف علمی، فنی و مهارتی
 • گواهی پایان دوره تربیت مدرسان اقتصاد مقاومتی به مدت 16 ساعت در مرکز آموزش مدیریت دولتی شماره 1785/96
 • گواهی پایان دوره تربیت مشاوران فناوری به مدت 16 ساعت در شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل به شماره 22/12347 و تاریخ 5/2/97
 • گواهی پایان دوره اخلاق علمی و حرفه ای: کاربرد و ارتقای هوش هیجانی در محیط کار به مدت 4 ساعت در دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ 24/11/1391
 • گواهی پایان دوره اخلاق علمی و حرفه ای: در حوزه های آموزش، پژوهش و تفکر انتقادی به مدت 4 ساعت در دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ 10/2/1394
 • گواهی پایان دوره کارگاه آموزشی ” دانشگاه های علوم کاربردی، محرک اصلی خلاقیت در جامعه” به مدت 4 ساعت در دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ 11/3/1395
 • گواهی پایان دوره ” مدیریت دانش سازمانی” به مدت 8 ساعت در مرکز آموزش و پژوهش صدرا در استان اردبیل در تاریخ 18/6/96
 • گواهی پایان دوره ” مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات به مدت 10 ساعت در مرکز آموزش و پژوهش صدرا در استان اردبیل در تاریخ 1/3/96
 • گواهی پایان دوره ” دولت الکترونیک” به مدت 8 ساعت در مرکز آموزش و پژوهش صدرا در استان اردبیل در تاریخ 20/1/96
 • گواهی پایان دوره ” معماری فناوری اطلاعات سازمانی” به مدت 20 ساعت در مرکز آموزش و پژوهش صدرا در استان اردبیل در تاریخ 20/1193
 • گواهی پایان دوره ” مدیریت خدمات فاوا” به مدت 12 ساعت در مرکز آموزش و پژوهش صدرا در استان اردبیل در تاریخ 1/9/96
 • گواهی پایان دوره ” شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها ” به مدت 8 ساعت در مرکز آموزش و پژوهش صدرا در استان اردبیل در تاریخ 8/8/96
 • گواهی پایان دوره ” مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه ” به مدت 22 ساعت در مرکز آموزش و پژوهش صدرا در استان اردبیل در تاریخ 5/5/96
 • گواهی پایان دوره آموزش تکمیلی طرح معرفت بسیج سپاه اردبیل به مدت 40 ساعت در تاریخ 12/6/86
 • گواهی پایان دوره اصول تعلیم و تربیت اسلامی به مدت 8 ساعت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه محقق اردبیلی در تاریخ 20/2/1390
 • گواهی پایان دوره نشست تخصصی اعتدال در قران و سنت و اعتدال و ترمیم شکاف های اجتماعی به مدت 4 ساعت در دانشگاه محقق اردبیلی
 • گواهی پایان دوره : تدوین درس آموخته های سیل گلستان” به مئت 4 ساعت در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در تاریخ 26/3/1398
لوح و تقدیرنامه­ ها:
 • مدیر فناور برتر استان اردبیل در سال 1391 – مرجع تأیید: استانداری
 • لوح تقدیر بابت مشاوره در تهیه و تدوین سند راهبردی سیب زمینی در سال 1388 – مرجع تأیید: استانداری
 • لوح تقدیر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ – مرجع تأیید: اداره کل تهران بزرگ
 • لوح تقدیر معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ – مرجع تأیید: اداره کل تهران بزرگ
 • لوح تقدیر ستاد ملی برگزاری مراسم هفته­ی پژوهش و فناوری – مرجع تأیید: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • لوح تقدیر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل – مرجع تأیید: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت
 • لوح تقدیر ریاست محترم دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان– مرجع تأیید: دانشگاه محقق اردبیلی
 • لوح تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در خصوص برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان- مرجع تایید استانداری
 • لوح تقدیر رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل در خصوص برگزاری سومین جشنواره منطقه ای شمالغرب کشور (کوهساران)- مرجع تایید بنیاد نخبگان استان
 • لوح تقدیر معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان در سال 92 – مرجع تایید دانشگاه محقق اردبیلی
 • لوح تقدیر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در خصوص برگزاری چهارمین جشنواره علم تا عمل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- مرجع تایید استانداری
 • لوح تقدیر فرمانده سپاه حضرت عباس علیه السلام استان اردبیل در یازدهمین جشنواره دانشجویان ممتاز مبتکر و نوع آور بسیجی شاهد و ایثارگر استان اردبیل
برگزاری کارگاه و سخنرانی در خصوص کارآفرینی و جایگاه مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری

1- برگزاری کارگاه با عنوان ” تبیین اهداف مرکز رشد و حمایت های آن از شرکت های دانش بنیان” مرجع تایید دانشگاه محقق اردبیلی

2- برگزاری کارگاه با عنوان” آشنایی با مرکز رشد، کارآفرینی و تعاون” مرجع تایید دانشگاه محقق اردبیلی و اداره کل تعاون

3- سخنرانی تحت عنوان ” کارآفرینی و دانشجو” مرجع تایید دانشگاه رازی

4- سخنرانی تحت عنوان” تعاون، کارآفرینی و جایگاه مرکز” مرجع تایید اداره کل تعاون سابق

5- سخنرانی تحت عنوان”کارآفرینی و تعاون”  مرجع تایید اداره کل تعاون سابق

6- سخنرانی تحت عنوان”زنجیره تولید دانش بنیان و جایگاه پارک علم و فناوری” مرجع تایید پارک علم و فناوری استان گلستان

7- برگزاری همایش استانی و سخنرانی تحت عنوان ”  آشنایی با قوانین و مقررات و نهادهای حامی کسب و کار مبتنی بر فناوری و دانش بنیان” مرجع تایید استانداری

8- سخنرانی تحت عنوان”زنجیره تولید دانش بنیان و جایگاه پارک علم و فناوری” مرجع تایید فرمانداری شهرستان بیله سوار

9- سخنرانی تحت عنوان”زنجیره تولید دانش بنیان و جایگاه پارک علم و فناوری” مرجع تایید سازمان جهادکشاورزی استان

10- سخنرانی تحت عنوان”زنجیره تولید دانش بنیان و جایگاه پارک علم و فناوری” مرجع تایید مرکز تحقیقات کشاورزی استان

11- سخنرانی تحت عنوان”زنجیره تولید دانش بنیان و جایگاه پارک علم و فناوری” مرجع تایید دانشگاه گنبد کاووس

مقالات فارسي:
 • اثر هرس ساقه و سطوح مختلف نيتروژن بر درصد روغن و اسيدهاي چرب دانه كدوي تخم كاغذي ( Cucurbita pepo) (5/1) نويسنده : مستخرج از رساله دكتري
 • تاثير كود نيتروژن و هرس ساقه بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد كدوي تخم كاغذي ( Cucurbita pepo L. ) (5/1) نويسنده : مستخرج از رساله دكتري
 • اثر هرس و فاصله بين بوته ها بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد كدوي تخم كاغذي ( Cucurbita pepo L. ) (3/2) همكار
 • بررسی اثر تاریخ کاشت بر تراکم وزن خشک علف های هرز و عملکرد ارقام سویا (Glycin max L.). 1390. نشریه علمی- پژوهشی حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی). رضا ولی الله پور، رحمان خاکزاد، عبدالقیوم قلی پوری و حسن براری.
 • ادامه دارد…
مقالات لاتين:
 1. The Effect of Stem Pruning and Nitrogen Levels on Physico-Chemical Characteristic of Pumpkin Seed (Cucurbita pepo l.). 2007. Pakistan Journal of Biological Science 10 (20) ( 1/ 2) Author .
 1. Practical Methods for Increasing Light Interception Efficiency and Root Growth in Soybean.2008. Pakistan Journal of Biological Science 11 (4). (3/3) Coworker
 1. γ-Tocopherol Accumulation and Floral Differentiation of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo l) in Response to Plant Growth Regulators. 2008. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj .36 (1) (2 / 3) Coworker.
 1. Investigation of seed priming on some germination aspects of different canola cultivars. 2009. Journal of Food , Agriculture & Environment Vol. 6(2) (2 / 5 )Coworker.
 1. Investigation of Water Stress on Yield and Yield Components of Sesame (Sesame indicum L.) in Moghan Region.2009. Research Journal of Environmental Science 3(2) . (6/6) Coworker.
 1. Effect of population Density on Yield and yield Attributes of Maize Hybrids. 2009. Research journal of Biological Sience .(3/3)Coworker .
 1. A very simple model for simulating sugar beet yield for potential production. 2009. Journal of phytology. 1(2): 277-284. Author (1/4).
 1. Evaluation of Drought Tolerance Indices and their Relationship Grain Yield of Wheat Cultivars.2009. Recent research in science and technology. 1(4). 195-198. Author (1/4). Abdolghayoum Gholipouri, Mohammad Sedghi, Raouf Seyed Sharifi, Nor Mohammad Nazari.
 2. Simulating photosynthetic, respiration and dry matter production in annuls crop. 2010. Journal of phytology. Abdolghayoum Gholipouri a, Mohammad Sedghi a, Rauf Seyed Sharifi , Amir Heydari b
 1. Modeling growth and yield of sunflower (Helianthus annus L.). 2009. Recent research in science and technology. 2009. 1(5). Abdolghayoum Gholipouri , Rauf Seyed Sharifi,a, Mohammad Sedghi a a , Amir Heydari b
 1. Effect of planting pattern on radiation use efficiency, yield and yield components of sunflower. 2010. Recent research in science and technology. Bitallah wahedi1, Abdolghayoum Gholipour2 and Mohammad Sedghi2
 1. 12. The effect of nitrogen and phosphorous rates on fertilizer use efficiency in lentil. 2010. World Applied Science Journal 9(9): 1043-1046. Haleh Hazeri Niri1, Ahmad Tobeh Abdolghayoum Gholipouri1 *, 1, , Hossin Mostefaee2Shazad Jamaati-e-Samarin.
 1. Yield and Yield components of Chickpea Affected by Sowing Date and Plant Density under Dry Conditions. 2010. World Applied Science Journal. 10(1): 64-69. Nasibeh Mirzaei, Abdolghayoum Gholipouri1 Ahmad Tobeh *, Ali Asghari , Hossin Mostefaee2Shazad Jamaati-e-Samarin.
 1. Effect of Nitrogen and Phosphorous on Yield and Protein Content of Lentil in Dryland Condition. 2010.American- Eurasian J. Agric. & Environment.Sci. 8(2)185-188. Haleh Hazeri Niri1, Ahmad Tobeh Abdolghayoum Gholipouri1 *, Rasol Asghari Zakaria , Hossin Mostefaee, Shazad Jamaati-e-Samarin.
 1. Study of Effect on different levels of Nitrogen and Pottasium on Yield and yield components of rain-fed Lentil. 2009. Plant Ecophisiolgy. 2:91-94.A. Mohseni Mohammadjanloo, A. Gholipouri, A. Tobeh, H. Mostefeai
 1. influence of different priming materials on germination and seedling establishment of milk thistle (silybum marianum) under salinity stress. 2010. World applied science journal . 11(5): 604-609. Mohammad sedghi, ali nemati, bahman amanpour and abdolghayoum gholipouri,
 1. effect of seed priming with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on dry matter accumulation and yield of maiz (Zea mayz L.) hybrids. 2011. International research journal of biochemistry and bioinformatics. 1(3)76-83. Raouf Seyed Sharifi, Kazem Khavazi, Abdolghayoum Gholipouri.
 2. effect of Different N Fertilizer Rate on Sterech Percentage, Soluble Sugar, Dry Matter, Yield and Yield Components of Potato Cultivars. 2011. Australian Journal of Basic and Applied Science. 5(9): M. Aghighi Shahvardi Kandi, A. Tobeh, A. Gholipouri, S. Jahanbakhsh, D. Hassanzadeh, O. Sofalian.
 3. Continue…
شركت در كنگره هاي داخلي:
 • ارزيابي تحمل به خشكي و رابطه آن با عملكرد دانه ارقام گندم نان در دو شرايط ديم و آبياري در منطقه اردبيل. 1387. دهمين كنگره علو م زراعت و اصلاح نباتات ايران (كرج  (5/ 1) نويسنده: مستخرج از طرح
 • اثر سطوح مختلف نيتروژن بر كارايي مصرف كود و بيوماس توليدي ارقام ذرت در اردبيل. 1387. دهمين كنگره علو م زراعت و اصلاح نباتات ايران (كرج).  ( 3/2) همكار
 • مقايسه توان ذخيره سازي و انتقال مجدد مواد فتوسنتزي و سهم آنها در عملكرد دانه ارقام جو متاثر از تراكم هاي مختلف بوته. 1387. دهمين كنگره علو م زراعت و اصلاح نباتات ايران (كرج). ( 4 / 3) همكار.
 • بررسي برخي جنبه هاي تحمل به خشكي ارقام كنجد در منطقه شمال. 1387. دهمين كنگره علو م زراعت و اصلاح نباتات ايران (كرج). ( 4 / 3 ) همكار.
 • بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد نخود رقم ILC482 در اردبيل. 1387. دهمين كنگره علو م زراعت و اصلاح نباتات ايران (كرج).  ( 5 / 4 ) همكار.
 • اثر تنش خشكي بر شاخص هاي فيزيولوژيكي رشد كنجد (Sesame indicum L.).1387. دهمين كنگره علو م زراعت و اصلاح نباتات ايران (كرج) (5/ 4)  همكار.
 • ارزيابي عملكرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام ذرت در تراكم هاي مختلف بوته. اولين كنفرانس ملي فيزيولوژي گياهان ايران (22-21 مرداد 1388) دانشگاه اصفهان (همكار).
 • تاثیر شوری خاک و پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد بر فیلکرون و سرعت ظهور برگ جو. اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی – 8-9 بهمن ماه 88 دانشگاه بیرجند. رئوف سید شریفی، کاظم خاوازی رسول اصغری زکریا محمد صدقی و عبدالقیوم قلی پوری
شركت در كنگره هاي خارجي:
 1. A very simple model for simulating sugar beet yield for potential production: SUBE. 2nd International Conference on Science and Technology 12-13 Dec Malaysia (1/4). Author

2.. Estimation of Critical Period of Weed Control in Soybean (Glycin max L.). 2011.(Tailand) ()Abdolghayoum Gholipouri,

 1. Determining Critical Period of Weed-crop Competation in Soybean (Glycine max (L.) Merr.) in Northern West of Iran Conditions. 2011. Parviz Ahmadpoor1,. Ayuob Fesahat2 Abdolghayoum Gholipouri1,. Bahram Mirshekar .(Tailand)
طرح هاي تحقيقاتي:

1- ارزيابي شاخص هاي تحمل به خشكي و رابطه آنها با عملكرد دانه در ارقام گندم نان در شرايط ديم و آبياري در منطقه اردبيل (4/1). طرح تحقيقاتي خاتمه يافته ( مجري) در دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي

2- اثر تراكم و سر زني بر  روي عملكرد و اجزاي عملكرد كدوي تخم كاغذي (3/2). طرح تحقيقاتي خاتمه يافته (همكار طرح) در دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي.

3- تاثير سطوح مختلف نيتروژن بر كارايي مصرف كود و بيوماس توليدي ارقام ذرت (3/2) . طرح تحقيقاتي خاتمه يافته ( همكار طرح) در دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي.

4- اثر تنظيم كننده هاي رشد بر گلدهي، عملكرد و صفات بيوشيميايي دانه كدوي تخم كاغذي   طرح تحقيقاتي خاتمه يافته ( همكار طرح) در دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي.   .(Cucurbita pepo l.) (3/2)

5-  مدل رايانه اي براي شبيه سازي رشد و عملكرد آفتابگردان. 1388. طرح تحقيقاتي خاتمه يافته (همكار طرح) در دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي. (مجري طرح).(4 /1).

6- شبيه سازی فتوسنتز، تنفس و توليد ماده خشک در گياهان زراعی يکساله.1388. طرح تحقيقاتي خاتمه يافته (همكار طرح) در دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي. (مجري طرح).(4 /1).

راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد:
 • بررسي تاثير نيتروژن معدني و تنش خشكي بر رشد و گره زايي عدس.1387. راهنمايي پايان نامه خانم ميترا صالح پور دوره كارشناسي ارشد زراعت. (راهنماي دوم).
 • بررسي تاثير تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد كنجد. 1387. راهنمايي پايان نامه آقاي پيمان مولايي دوره كارشناسي ارشد زراعت. (راهنماي اول).
 • تاثير مصرف سطوح مختلف نيتروژن و فسفر بر عملكرد و ميزان پروتئين عدس در شرايط ديم. 1388. راهنمايي پايان نامه خانم هاله حاضري  دوره كارشناسي ارشد زراعت. (راهنماي دوم).
 • برزسي اثر تراكم و تاريخ هاي مختلف كاشت روي عملكرد و اجزاي عملكرد نخود رقم مقاوم به برق زدگي ILC482 در شرايط ديم. 1388. راهنمايي پايان نامه خانم نصيبه ميرزايي دوره كارشناسي ارشد زراعت. (راهنماي اول).
 • تاثير كود نيتروژن بر شروع و طول دوره بحراني سيب زميني نسبت به علف هاي هرز.1386. راهنمايي پايان نامه آقای غلامعلی ناطقی دوره كارشناسي ارشد زراعت. (راهنماي دوم).
 • تاثیر آرایش کاشت بر کارایی استفاده از تشعشع و تجمع ماده خشک در آفتابگردان.1388. راهنمايي پايان نامه آقای بیت اله واحدی كارشناسي ارشد زراعت. (استاد راهنما).
 • تاثیر تراکم های مختلف تاج خروس بر نیاز آبی سویانور محمد نظری. مورخه. 19/10/89. مشاور: علی رسول زاده.
 • مطالعه اثرات کمبود آب بر ویژگیهای فیزیولژیک عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا. رقیه رضاپور. مورخ 28/2/90. استاد رهنما: عبدالقیوم قلی پوری و محسن زواره . مشاور. محمد حسن بیگلویی.
 • تاثیر پرامینگ بذر گندم با باکتری های محرک رشد و NaCL بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه در شرایط تنش شوری. میثم جانباز. 16/7/90. راهنما: عبدالقیوم قلی پوری. مشاور: سدابه جهانبخش
 • تاثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی در مراحل مختلف رشد بر اجزای عملکرد دانه و روغن کرچک. محمد رضا سلامت بخش. مورخ 3/7/90. راهنما: احمد توبه و عبدالقیوم قلی پوری. مشاور: عبدالله حسن زاده.
 • تاثیر پیش تیمار بذر تریتیکاله با باکتری های محرک رشد (PGPR) بر سرعت و دوره پر شدن دانه در سطوح مختلف شوری خاک. عمار فتحی. مورخه 18/7/ 90. راهنما: رئوف سید شریفی و عبدالقیوم قلی پوری. مشاور: مرتضی برمکی و مسعود اصفهانی.
 • بررسی تاثیر تاریخ کاشت ارقام سویا در مدیریت علف های هرز. رحمان خاکزاد. مورخه 31/6/ 89. راهنما: عبدالقیوم قلی پوری و رضا ولی الله پور.
 • اثر تنظیم کننده های رشد بر عملکرد رشد بر برخی از صفات مورفولوژیک ارقام گندم تحت تنش شوری. فاطمه افلاکی . مورخه 31/6/89. راهنما: محمد صدقی و عبدالقیوم قلی پوری مشاور: امید سفالیان و رئوف سید شریفی