دریافت 3 سری فایل رایگان شامل معماری کسب و کار(1)،(2)و(3)

دسته بندی: دوره های آموزشی

6 آیتم

دوره ویژه اساتید دانشگاه

499,000 تومان-499,000 تومان998,000 تومان-998,000 تومان

دوره ویژه دانش آموزان

499,000 تومان-499,000 تومان998,000 تومان-998,000 تومان

دوره ویژه دانشجویان

499,000 تومان-499,000 تومان998,000 تومان-998,000 تومان

دوره ویژه صاحبان مشاغل آزاد

499,000 تومان-499,000 تومان998,000 تومان-998,000 تومان

دوره ویژه فارغ التحصیلان

499,000 تومان-499,000 تومان998,000 تومان-998,000 تومان

دوره ویژه کارمندان

499,000 تومان-499,000 تومان998,000 تومان-998,000 تومان