دانستن

مدرسه و دانشگاه به شما پول شمردن را یاد می دهد، نه پول درآوردن را. روش سنتی کسب درآمد می گوید: خوب درس بخوانید، دانشگاه قبول شوید، فارغ التحصیل شوید و جایی استخدام شوید ولی ما به شما می گوییم پول درآوردن را شروع کنید و هرگز فارغ التحصیل نشوید. برای این کار حتما موارد زیر را بدانید یا برای همیشه با پول درآوردن خداحافظی کنید.

3- آیا میدانید جامعه و خانواده از شما چه انتظاری دارند؟

4-شما چه فرقی با ابوعلی سینا دارید؟

5- خودساختگی چیست و چقدر طول می کشد؟

6- آیا تفاوت خواسته با نیاز را می دانید؟ فهم این موضوع سرنوشت شما را تغییر خواهد داد!

7-مهمترین نقش ما در زندگی چیست؟

8- ما چگونه به تجلی چیزها کمک می کنیم؟

9- چگونه می توان با کائنات ارتباط برقرار کرد؟

10- آیا مکانسیم درخواست از کائنات را می دانید؟

11- آیا ابزارهای تجلی را می شناسید؟

12- آیا ابزارهای درخواست از کائنات را می شناسید؟

13- زبان کائنات چیست؟

14- چی می شد اگر می دانستید در درونتان یک سیستم پیشرفته تحقق خواسته ها دارید؟

15- آیا تا بحال از GPS خودرو استفاده کردید؟

16- چرا من از GPS خودرو استفاده نمی کردم؟

17- اول مشکل خود را به مسئله تبدیل کنید! آیا تفاوت این دو را میدانید؟

18- آیا شما ایده برای کسب درآمد دارید؟ آیا تفاوت آن را با راه حل می دانید؟

حالا نوبت تصمیم گیری است:

در زندگی دقیقا چکاره می خواهید بشوید و به چه چیزی می خواهید برسید؟ این مهمترین سئوال شماست. برای این کار حداکثر 5 سال را در نظر بگیرید و بدنبال پاسخ این سئوالات باشید؟

در 5 سال آینده چه کاری می توانم انجام دهم تا به این اهدافم برسم؟

  • امسال چه کاری می توانم انجام دهم تا به هدف 5 ساله ام برسم؟
  • این ماه چه کاری می توانم انجام دهم تا به هدف 5 ساله ام برسم؟
  • این هفته چه کاری می توانم انجام دهم تا به هدف 5 ساله ام برسم؟
  • امروز چه کاری می توانم انجام دهم تا به هدف 5 ساله ام برسم؟
  • همین حالا چه کاری می توانم انجام دهم تا به هدف 5 ساله ام برسم؟
  • همین حالا با دریافت راهنمای عملی دستیابی به خواسته ها کار خودت را استارت بزن تا 5 سال آینده به اهدافت برسی.

بزودی این فایل ها بارگزاری می شود. از صبر و حوصله ای که به خرج می دهید ممنونم.