تفاوت ایده با راه حل:

تفاوت ایده با راه حل:

راه حل، یک روش منطقی و شناخته شده برای حل یک مسئله است. منشا راه حل ضمیر خودآگاه است. ایده یک روش خلاقانه و ناشناخته برای حل یک مسئله است و منشا آن ضمیر ناخودآگاه است. راه حل مانند کلید مخصوص یک قفل خاص است و می تواند فقط قفل مخصوص خودش را باز کند ولی ایده حکم شاه کلید را دارد و ممکن است قفل را باز کند یا باز نکند ولی قطعا در را باز می کند. زیرا شاه کلید منعطف است و مانند کلید ساختار ثابت و غیر قبل تغغیر نیست. ایده وقتی اجرا می شود، دیگر ایده نیست و تبدیل به یک راه حل می شود. خوب است بدانید که مشکلات جدید با راه حل های قدیمی حل نمی شود بلکه با ایده های جدید حل می شوند. علت اینکه برخی مشکلات جدید لاینحل میماند این است که می خواهیم آنها را با راه حل های موجود حل کنیم. مثلا کرونا یک مشکل جدید است و امکان حل آن با راه حل های موجود غیرممکن است. مسئله کرونا فقط با یک ایده حل می شود. به نظر شما این ایده به ذهن چه کسی خطور می کند؟
اگر مسئله کرونا با یک ایده جدید حل شود دیگر ایده نیست و به یک را حل تبدیل می شود. با این توصیف تمامی مشاغل موجود زمانی یک ایده بودند که با اجرای آنها همگی به یک راه حلی پذیرفته شده تحت عنوان یک شغل برای حل مسئله مالی تبدیل شده اند. در ابتداء هیچ را حلی برای حل مسئله نبود و تماما ایده بود. ایده ها توسط افراد جسور در طول سالیان دراز اجرا شده و به یک راه حل تبدیل شده اند. به همین خاطر امروزه بقدری راه حل زیاد است که فراموش کرده ایم ایده چیست. این دو واژه را بسیاری از افراد حتی برخی تحصیلکرده ها معادل هم می دانند. فهم اشتباه این دو واژه یکی از دلایل حل نشدن برخی مسایل مثل بیکاری است. همه بدنبال راه حل هستند. در حالیکه حل مسایل جدید با راه حل های قدیمی امکانپذیر نیستند. امروزه بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی آنقدر درگیر باز کردن قفل بی پولی هستند که فراموش کردند در باز کارآفرینی را فشار بدهند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.